31.01.2021

V-Perfect – bezkonkurenční estetika povrchové úpravy

Technologie svařování v průběhu let procházela neustálými změnami, jejichž cílem bylo zrychlení výrobního procesu a dosažení nejvyšší estetiky povrchové úpravy bez ztráty pevnosti spojů, ale pokaždé si to vyžadovalo další operace k odstranění výtoků, které vznikly během svařování. Technologie V-Perfect je zcela nová metoda, která umožňuje ovlivnění tvaru svaru bez nutnosti dodatečného zpracování. Odteď je technologie V-Perfect k dispozici i u nás!

Co je to svařování?

Svařování je proces trvalého spojování rohů rámů a křídel plastových oken. Úseky profilů vyrobené v různých úhlech v důsledku svařování vytvářejí hotové okenní konstrukce. Svařované místa vyžadují dodatečné zpracování, proto se běžně hovoří o kvalitě a vzhledu “svarů” vytvořených během výroby plastových oken.

proces zgrzewania okna

Technologie nové estetiky

Výroba plastových oken se donedávna prováděla výhradně pomocí svařovacích a čistících výrobních linek, což mělo negativní dopad na kvalitu povrchové úpravy. Vyhřívaná a stlačovány okraje okenních profilů se taví a poté trvale spojují. Přebytek roztaveného materiálu stéká na povrch rohu a ztuhne, čímž se vytvoří “výtok”, který se mechanicky odstraní v procesu čištění rohů po svaření, a oblasti, které po zpracování zůstaly bez fólie je třeba natřít speciálním korekčním fixem v barvě podobné barvě fólii. Díky použití nové technologie jsou tyto hrany dokonale spojeny a speciální tvarovače zabraňují úniku výtoků mimo profil.

Vzhledem k rozmanitosti fólií, pokud jde o tloušťku, pórovitost a tuhost, je možné povrchovou úpravu svařovaných profilů provést dvěma způsoby, tj. plocho nebo s jemnou drážkou ve tvaru písmene V, odkud pochází název technologie V-Perfect.

zgrzew wykończony na płasko

Svar s plochým zpracováním

zgrzew wykończony z formowaniem V

Svar se zpracováním do tvaru “V”

zgrzewanie metodą V-Perfect

Ploché svařování se používá spíše u fólií s výraznými prolisy a hrubších fóliích podobných dřevu, zatímco hladké a choulostivější fólie se svařují standardní metodou V-Perfect, povrchová úprava typu V platí i pro profily bez fólie.