31.01.2021

V-Perfect – niezrównana estetyka wykończenia

Technologia zgrzewania na przestrzeni lat ulegała nieustannym modyfikacjom, ich celem było przyspieszanie procesu i uzyskanie jak najwyższej estetyki wykończenia bez utraty wytrzymałości powstających połączeń, lecz każdorazowo wymagało to wykonania dodatkowych operacji związanych z usunięciem powstałych podczas zgrzewania wypływek. Technologia V-Perfect to zupełnie nowa filozofia i możliwości wpływania na kształt zgrzewu bez konieczności dodatkowego obrabiania. Od teraz V-Perfect dostępny jest także u nas!

Czym właściwie jest zgrzewanie?

To proces trwałego scalania elementów narożnych ram i skrzydeł. Wykonywane pod różnymi kątami odcinki profili  w wyniku zgrzewania tworzą gotowe konstrukcje okienne. Zgrzewane miejsca wymagają dodatkowej obróbki, stąd powszechnie mówi się o jakości i wyglądzie „zgrzewów” powstających w procesie produkcji okien z PVC.

proces zgrzewania okna

Technologia nowej estetyki

Do niedawna produkcja okien PVC odbywała się wyłącznie przy użyciu linii zgrzewająco-oczyszczających, co negatywnie wpływało na jakość wykończenia. Rozgrzane i jednocześnie ściskane krawędzie kształtowników okiennych ulegają stopieniu, trwale łącząc się ze sobą. Nadmiar stopionego materiału wypływa na powierzchnię naroża i zastyga, tworząc „wypływkę”, która jest usuwana mechanicznie w procesie oczyszczania naroży po zgrzaniu, powstałe po obróbce miejsca pozbawione okleiny wymagają zamalowania specjalnymi flamastrami w kolorystyce zbliżonej do koloru okleiny. Przy użyciu nowej technologii brzegi te są połączone perfekcyjnie, a specjalne formery powodują, że wypływka nie wydostaje się na zewnątrz profilu.

Z uwagi na różnorodność oklein pod względem grubości, porowatości i sztywności, wykończenie zgrzewanych profili może być wykonane na dwa sposoby, tj. na płasko lub z delikatnym rowkiem w kształcie litery V, stąd nazwa technologii V-Perfect.

zgrzew wykończony na płasko

Zgrzew wykończony na płasko

zgrzew wykończony z formowaniem V

Zgrzew wykończony z formowaniem „V”

zgrzewanie metodą V-Perfect

Zgrzewanie na płasko dedykowane jest raczej dla folii z wyraźnym wzorem tłoczenia oraz grubszych folii drewnopodobnych, natomiast okleiny gładkie i bardziej delikatne zgrzewa się standardową metodą V-Perfect, wykończenie typu V dotyczy również profili nieokleinowanych.